MEVZUAT VE FORMLAR

 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi

Öğle Yemeği Yardımı Verilmesine Dair Yönerge

Öğrenci Toplulukları ve Kulüpleri Yönergesi

Spor Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Düzenlenmesi Hakkında Yönerge

Müsabaka Sonuç Raporu

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

5378 Sayılı Kanun

YÖK Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği

4857 Sayılı İş Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

7201 Sayılı Tebligat Kanunu

Yurt İçi ve Dışı Öğrenci Görevlendirmelerinde Uyulacak Esaslar 

Sürekli İşçi Sözleşmeleri

FORMLAR

Memurlar

Yıllık İzin Plani Formu

İzin Formu

Kısa Süreli İzin Formu

Saatlik İzin Formu

Yurt Dışı İzin Formu

İzin Takip Çizelgesi

Aile Durumu Bildirimi (Memurlar İçin)

Kadrolu Personel İmza Çizelgesi

Aile Yardımı Bildirimi (Memurlar İçin)

Öğrenciler

KZO (Kısmi Zamanlı Öğrenci) Talep Formu (Form 1)

KZO Listesi (Form 2)

KZO Günlük Devam Çizelgesi (Form 3)

KZO Aylık Puantaj Cetveli (Form 4)

KZO Başvuru Formu Excel- PDF (Form 5) Güncel Formlar

KZO İş Sözleşmesi (Form 6)

Aile Durumu Bildirimi (Form 8)

SGK Sorgu Formu (Form 9)

Öğrenci Bilgi Formu

Öğle Yemeği Yardımı Başvuru Formu

Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formu (Kısmi Zamanlı Öğrenciler İçin)

Yemek Hizmeti Kontrol Teşkilatı ve Muayene Komisyonları 

Kontrol Formları

Yemek Hizmeti Günlük Kontrol Formu

Yemek Hizmeti Aylık Kontrol Formu

Firma Elemanı Olarak Çalışan Taşeron İşçilerin Çalışma Şartları ve Koşulları

Kamu Denetçiliği Kurumu Şikayet Formları

Şikayet Formu Gerçek Kişiler İçin (Word)

Şikayet Formu Tüzel Kişiler İçin (Word)

Online Başvuru İçin Tıklayınız...

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik