HİZMETLER

Hizmet Envanteri

Hizmet Standartları

  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 46. ve 47. maddeleri uyarınca kurulan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği plan ve programlar doğrultusunda, öğrencilerin beslenme, barınma, çalışma, dinlenme gibi gereksinmelerini karşılamak ve yeni bilgi alanları kazanmalarına imkan sağlamakla görevlidir.

        Bu amaçla Üniversitemizde kurulan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyal, kültürel, danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi, eğitim ve öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir. 

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik