Öğrenci Topluluk ve Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları

 1. Kulüp Kurulması: Yeni bir kulüp kurulması için yönerge şartlarına uygun kurucu en az 9 öğrencinin yer aldığı, 11. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte her yıl Kasım ayı sonuna kadar kulüp için ilgili akademik birime iletilerek kuruluş işlemleri başlatılır. Akademik birimler kendilerine gelen kulüp başvurularından uygun gördüklerini her yıl Aralık ayının yirmisine (20 Aralık) kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına iletir. Tüm başvurular Koordinasyon Kurulu tarafından değerlendirilerek kulüplerin kurulup kurulmaması kararlaştırılır.
 2. Topluluk Kurulması: Yeni bir topluluk kurulması için yönerge şartlarına uygun en az 3 akademik birimden oluşan kurucu en az 27 öğrencinin yer aldığı, 11. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte her yıl Aralık ayının yirmisine (20 Aralık) kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına (SKS) iletilerek kuruluş işlemleri başlatılır. Tüm başvurular Koordinasyon Kurulu tarafından değerlendirilerek toplulukların kurulup kurulmaması kararlaştırılır.
 3. Topluluklar, faaliyet alanlarıyla ilgili ilçelerde şubeleri oluşturabilirler. Topluluklar ilçeler için belirledikleri şube sorumlularını Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına (SKS.) yazılı bildirirler.
 4. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında herhangi bir disiplin cezası almış öğrenciler topluluk/kulübün Yönetim Kurulunda görev alamazlar. Yönetici iken ceza alan öğrencilerin görevi kendiliğinden sona erer. 

Gerekli belgeler

Topluluk/Kulüp kurmak için gerekli belgeler;

 • Topluluk/Kulüp Tüzüğü (Ek 1)
 • Kulüp Üye Bildirim Formu (Ek 2) (En az 9 Öğrenci)
 • Topluluk Üye Bildirim Formu (Ek 3) (En az 27 Öğrenci)
 • Kulüp Kuruluş Talep Formu (Ek 4)
 • Topluluk Kuruluş Talep Formu (Ek 5)
 • Kulüp/Topluluk Danışman Kabul Formu (Ek 6)
 • Kulüpler için Dekanlık /Müdürlük üst yazısı
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik