ŞEHİT PROF.DR. İLHAN VARANK YERLEŞKESİ

                                İÇİNDE BİSİKLET KULLANIM TALİMATI 

MADDE 1-İşbu talimat ile, Bisiklet KULLANICISI, talimat hükümlerinin tamamını kabul etmiş olur ve talimatta yer alan kurallara riayet etmekle yükümlüdür. KULLANICI, işbu talimatnamede yer alan hüküm ve kuralları bilmediğini iddia edemez.

MADDE 2 –Genel Kurallar :

1.      KULLANICI olmak için 18 yaşını doldurmuş olmak zorunludur. 18 yaşını doldurmamış olanlar bisiklet kullanma hakkına sahip değildir.

2.      KULLANICI, “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu”, “Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik”, ve diğer yasal mevzuatlara uygun olarak bisiklet kullanma vasfına haiz olmalıdır. Herhangi bir engeli mevcut olanlar, işbu kanunlar çerçevesinde bisiklet kullanmaya mani bir durumu bulunmadığını belgelemek suretiyle bisiklet kullanma hizmetinden yararlanabilir.

3.      KULLANICI, yalnızca kendisine tahsis edilen Üniversite kimlik kartı vasıtasıyla  bisikletleri kullanabilir ve ilgili kartı 3. Şahıslar için kullandıramaz. Kullandırdığının tespiti durumunda ise bisiklet kullanım hakkı feshedilir. Ayrıca kartını ve/veya bisikleti 3. kişilere kullandırma durumunda meydana gelebilecek her türlü zarardan KULLANICI sorumludur.

4.      Bisikletler tek kişiliktir. Kullanılan tüm bisikletlerde, eşya vb. taşınmasının her türlü sorumluluğu KULLANICI’ya aittir. Bu durumda meydana gelebilecek tüm zararlar KULLANICI tarafından karşılanır.

5.      Bisikletlerin toplam taşıma kapasitesi maksimum 90 kg.’dır.

6.      KULLANICILAR, alacağı hizmete ilişkin her türlü soru, öneri, şikayet vb. konularda http://sks.cbu.edu.tr/adresinden ve/veya aşağıda bildirilen telefon numaraları, e-posta  üzerinden Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor hizmetleri birimi ile irtibata geçebilirler. İlgili birim, olabilecek en kısa sürede soruları ve talepleri işleme koyar ve cevaplar. Bu süre KULLANICI'nın iletişime geçmesinden itibaren en fazla 15 iş günüdür.

7.      KULLANICI, kendisi tarafından kullanan bisikletlerin, Kanunlarımızca suç sayılabilecek şekilde kullanamaz. Aksi takdirde yasal işlemler uygulanır.

8.      Kartını iyi kullanma ve saklama sorumluluğu KULLANICI’lara aittir. Kartın kaybolması, kötü kullanım neticesinde zarar görmesi nedeniyle yenilenmesi talep edilirse, kartın yeni basımının idarece belirlenen masrafı KULLANICI’ya aittir.

Madde 3- Bisiklet Kullanım Koşulları

1.      Bisikletler, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri tarafından tüm parçaları eksiksiz ve tam, kullanıma hazır olarak KULLANICI’lara sunulmaktadır. KULLANICI bisikleti kullanıma başlamadan önce, kullanıma uygun vaziyette olup olmadığını kontrol etmekle mükelleftir. Bisikletlerde kullanıma engel bir hal mevcut olur ise; KULLANICI, kullanıma uygun olmayan bisikleti teslim aldıktan sonra iade hakkına sahiptir. Bu durumda KULLANICI, kullanıma uygun olmayan bisikleti iade ederek sistemden yeni bir bisiklet alabilir.

2.      KULLANICI bisikleti aynı gün istasyonlara teslim edecektir.

3.      KULLANICI, kendisine sunulan hizmeti ve kullandığı bisikletleri azami özenle kullanmak, sisteme veya bisikletlere hasar vermemekle yükümlüdür. İşbu maddeye aykırılık durumunda meydana gelebilecek her türlü zarar, KULLANICI’dan tazmin edilir.

4.      KULLANICI, bisikletleri yalnızca aşağıda belirlenen alanlarda kullanabilir ve bisikleti Şehit Prof.Dr. İlhan VARANK Yerleşkesi dışarısına çıkarması yasaktır.

5.      KULLANICI, bisikletleri sadece, ŞEHİT PROF.DR. İLHAN VARANK YERLEŞKESİ İÇİNDEKİ ASFALT YOL ALANLARINDA,  AÇIK SPOR TESİSLERİ BÖLÜMLERİNDE ve ÜNİVERSİTE TARAFINDAN BELİRLENEN YERLERDE kullanabilir. Diğer yerlerde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve diğer yasa ve yönetmelikleri hükümlerine tabidir. Belirtilen alanlar dışındaki kullanımdan doğabilecek her türlü sorumluluk KULLANICI’ya ait olup Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.      KULLANICI, kullandığı bisiklet/bisikletlerin etkilendiği herhangi bir arıza ya da kazada, yer ve durum bilgilerini gecikmeksizin derhal Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Hizmetlerine ve güvenlik birimine bildirmekle mükelleftir. KULLANICI, eğer bisiklet/bisikletler arızadan dolayı istasyona dönemezse, arızayı rapor etmesinden sonra, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yetkilisi veyahut çalışanları tarafından bisiklet/bisikletler teslim alınıncaya kadar bisiklet/bisikletlerin güvende kalmasını sağlamakla sorumludur. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bildirimden itibaren en kısa sürede bildirilen noktadan bisiklet/bisikletleri teslim alacaktır.

7.      Bisikletlerin, istasyondan alınıp geri teslim edilene kadar geçen süre içerisindeki, doğru şekilde kullanımı, korunması, bakılması ve güvende olması KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Bisikletler kullanılmak üzere alınırken, frenlerinin, oynar parçalarının kontrol edilmesi, koltuk yüksekliğinin ayarlanması gibi genel kullanıma uygunluğunun kontrolü KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Kötü ve kurallara uygun olmayan kullanımlardan dolayı bisiklet/bisikletlerde meydana gelebilecek her türlü arıza ve onarım giderleri KULLANICI'ya aittir. Kullanımdan sonra bisikletler, istasyonlara geri getirilir ve kilitlendiğinden emin olarak ilgili yerlere bırakılır.

8.      Bisikletlerin veyahut herhangi bir parçasının çalınması durumunda, KULLANICI derhal Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri ve güvenlik güçlerine haber vermek zorundadır. Bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda, kartın iptal edilmesi hakkı saklı olup, iptal durumunda KULLANICI, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

9.      Bisiklet kullanımı için gerekli olabilecek kask, kemer vb. her türlü koruma malzemesi ve  ekipman temini KULLANICI’ya aittir. KULLANICI, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından bu tarz  ekipman talebinde bulunamaz. Koruma malzemesi bulunmaması nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarardan KULLANICI sorumludur.

10.  Bisikletlerle bisiklet yarışlarına katılmak, deneme sürüşü yapmak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının yazılı muvafakati bulunmadıkça yasaktır. Bisiklet kullanırken elleri serbest bırakmak, yiyecek-içecek tüketmek, trafik güvenliğini ve başkalarının can güvenliğini tehlikeye atabilecek diğer şekillerde bisikleti kullanmak yasaktır. KULLANICI tarafından kullanılan tüm akıllı bisikletlerde modifiye yapılması yasaktır.

11.  KULLANICI tarafından kullanılan bisikletlere herhangi bir şekilde zarar verilmesi, herhangi bir ekleme yapılması, boya, sticker vb. araçlarla görünümünün değiştirilmesi, üzerine sakız vb. yapışkan madde yapıştırılması, yiyecek-içecek dökülmesi, yazı yazılması vs. gibi durumlar yasaktır. Bisikletin görünümüne ve bisikletin herhangi bir parçasına zarar verilmesi durumunda bisikletin eski haline getirilmesi için gereken tüm masraflar KULLANICI’dan tahsil edilir.

12.  Kötü hava şartları(kar, fırtına, don vb.) ve kötü yol koşullarında(asfaltsız yollar, mucurlu yol vb.) akıllı bisiklet kullanımı önerilmez, kullanımı durumunda her türlü sorumluluk KULLANICI’ya aittir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü) Sorumlu Şube Müdürü : Veli ÇİÇEK  Telefon: 0.236 201 14 21

İrtibat Telefonları: Telefon : 201 14 21 – 201 14 25 – 201 14 26 – 201 14 27 Faks: 201 14 37 E-Posta: sks.spor@cbu.edu.tr

Saha Sorumlusu : Akın ÖZKER  Telefon : 0.536 872 53 16

Güvenlik Merkezi: 0.236. 201 11 11

Şikayet ve önerileriniz için E-Posta: sks.baskanlik@cbu.edu.tr

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik